Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) με Ψυχολόγο ΠΕ23 και Κοινωνική Λειτουργό ΠΕ30 στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα 8.15-12.25

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ. ) λειτουργεί στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2021-2022 και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  Σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό και τη Ψυχολόγο, καθώς και την εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης, στοχεύουμε στην προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών…

Περισσότερα

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», Νόμος 4823/3-8- 2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α΄)

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) πουιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σεΚέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικέςεκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τηνεπιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, τουσυλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικώνκαι ψυχοκοινωνικών…

Περισσότερα

Αγιασμός Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021-2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στις 9.00, θα τελεστεί ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021 – 2022 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, και λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 o Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών . Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών θα παραμείνουν εκτός του σχολικού χώρου. Η παραμονή των μαθητών στο σχολείο θα περιλαμβάνει οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού,…

Περισσότερα

Εγκεκριμένος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων (2020-2021)

Επισυνάπτεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, ο οποίος εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Καραθάνο Δημήτρη και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Τρικάλη Χρήστο.

Περισσότερα

Καλή σχολική χρονιά! Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021!

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν τη Δευτέρα 13/9/2021. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών θα ανακοινωθούν λεπτομερώς πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους, λαμβανομένων υπόψιν πάντοτε των συστάσεων της Επιτροπής των Ειδικών. Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης, τις απαραίτητες επαναλήψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές. https://www.minedu.gov.gr/news/49730-11-08-21-anakoinoseis-gia-to-neo-sxoliko-kai-akadimaiko-etos-2021-2022

Περισσότερα